• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
  • Giza Piramitleri
  • Mısır
  • Machupicchu
  • Peru
  • Perito Moreno Buzulu - Patagonya
  • Arjantin
  • Taman Negara
  • Malezya
  • Amazonlar
  • Güney Amerika
  • Kukulkan Piramidi
  • Meksika
  • Java Adası
  • Endonezya
  • Mui Ne
  • Vietnam
  • Annapurna Ana Kamp
  • Himalayalar, Nepal
  • Ha Long Bay
  • Vietnam
  • Uyuni Tuz Çölü
  • Bolivya
  • Batu Cave
  • Malezya
  • Boracay
  • Filipinler Boracay
  • Sky Mirror
  • Malezyaİnsan kısa sürede neleri keşfedebilir? Yol aldıkça kendini, kültürünü, unuttuklarını,

belki de sadece
keşfetmenin hazzını...


Eğer kendini arıyorsan yönünü dağlara çevir, dağlarda gözlerini kapat, kulaklarınla
gör. Ağaçların fısıltılarını, böceklerin seslerini dinle. Binlerce yıllık uygarlıkların izini sür.
Keşif yolculuğu için yoldan çıkmaya hazır ol!
 Melih Eriş

.................................................
GEZİ YAZILARIM
MELİH ERİŞ REHBERLİĞİNDE GEZİLER
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam38
Toplam Ziyaret355525

EZOTERİK İNİSİYASYON

EZOTERİK İNİSİYASONEzoterik İnisiyasyon (Erginlenme, Tekris); “dışarıdaki”, “yabancı”, “harici”, “bigâne” kişinin “içeri” alınması, “mahrem” kılınması, ezoterik topluluğun “üyesi” durumuna getirilmesi, ezoterik bilginin ışığına kavuşmasıdır.

İnisiyasyon (Süluk) kimi tanımlamalarda bireyin spiritüel gelişimi için, ‘spiritüel tesir’i alıp aktarabilen bir üstadın sert ve sürekli kontrolü altında, bir düzen ve disiplin içinde, sınavlara dayalı tarzda, metodlu olarak eğitimi şeklinde tanımlanmaktadır. Ezoterik yaklaşımın özü, bireyin kendi kendini aydınlatamaması olgusuna bağlıdır.

İnisiyasyon sözcüğünün kökeni, Latince'de “bir yere girme, iştirak etme, kabul edilme, başlama” anlamındaki “initium” sözcüğüdür.  eski Türklerin tarikat geleneğinde bulunan “süluk” kelimesi de, “iplik, sıra, dizi, yol, meslek, tutulan yol” anlamlarındaki Arapça “silk” sözcüğünden gelmektedir. Bir inisiyasyonda üstad (inisiyatör, mürşid) tektir, öğrenci (inisiye adayı, mürit) ancak inisiyasyonu tamamladığı zaman inisiye olur. İnisiyasyonu tamamlamamış olanlara inisiye denmez.

İnisiyasyon / Ezotorik Eğitim – İnisiyatör / Üstad – İnisiye / Mürit

Aday seçimi
Tüm eski inisiyasyonlarda gizliliğe ve aday seçimine dikkat edilmiştir. İnisiyatik bir organizasyona her önüne gelen giremezdi, böyle bir organizasyon talip olan adayları kendi kriterlerine göre bir elemeden geçirirdi. Adayda geçmişinden getirdiği birtakım yeteneklerin, belirli bir moral (manevi) ve zihinsel düzeyin olup olmadığına bakılırdı. Adayda aranan gereken koşullar, gereken kapasite yeterli görüldüğünde aday birtakım sınavlardan geçirilirdi.

Fizik  Beden Temizliği: Bedenin alkol, kırmızı et ve uyuşturucu gibi zararlı besinlerden arındırılmış olması önemlidir. Bunlar kaba enerjilerdir, inisiyasyonun bedene girişini engeller.

Duygusal Temizlik: Olumlu pozitif duygulara sahip olmayanlar eski inisiyötörlerce elenirdi. İnsanca duygular içinde olmak sevgi dolu, hoşgörülü ve merhametli olmak son derece önemlidir.

Zihin ve Zeka: Olaylara toplumsal tabulardan arınmış olarak, farklı pencerelerden bakabilmesi, iyi bir gözlemci çalışkan ve sentezci olması, ayrıca öğrendiği konuları zihninde tasarlayıp hazmedebilmesi ve iradesini çalıştırabilmesi önemlidir.

Ruhsal Olgunluk Seviyesi: Mutlaka sır saklayabilecek, ruhsal olgunlukta, kendini göstermek için egonun esiri olmadan, olur olmaz her şeyi söylememesi gerektiği bilincinde olup, ahlaksal olarak da zaaflarını yenmiş olmalıdır.

Kişinin Kendini Bilmesi: Kendini tanımak için gayrette bulunup, değiştirmesi gereken yanlarını fark edip, tüm nefislerini törpülemesi gereklidir. Nefsini bilmeyen, kendini bilmez; kendini bilmeyen Rabbini bilmez.

Bu sınavlar her inisiyasyonda farklı olmuştur. Hakkında az çok bilgi sahibi olunan inisiyasyonlar arasında, eski Mısır, Moğolistan, Şamanizim, Maya, Mitraizm, Eleusis, Orfe ve Pisagor inisiyasyonları sayılabilir. Eski Mısır’daki gibi sert inisiyasyonlarda bazı sınavların ölümle sonuç verdiği anlatılmaktadır.
Eğitim
İnisiyasyonlarda üstad, bilgileri modern eğitimdeki gibi öğretmezdi. Yani bilgilerin hafızaya depolanması tarzında bir eğitim vermezdi. Yalnızca yolu ve yöntemleri gösterirdi. Öğrenci kurtuluş ya da aydınlanma denilen hedefe kendi iç çalışmasıyla erişmek zorundaydı. Nadiren de olsa, inisiyasyonu tamamlamadan ayrılmış olanların var olduğu belirtilmektedir.

Bir inisiyatör, öğrencisinin kalbinden ve aklından geçenleri bilebilir ve hatta onun rüyalarını denetleyebilirdi. Asya’nın şamanist inisiyasyonlarında da üstadların öğrencisini öte-aleme götürüp geri getirdiği hakkında sayısız bilgi vardır. Mircea Eliade kitaplarıyla bu bilgilerin bir kısmını aktarmıştır. Benzer yetenekler Tibet’in eski Bon dininin şamanlarında da görülür.

İlk Aşama ve İkinci Doğuş
İlk eleme sınavlarını başarıyla atlatan öğrenciyi üç temel aşamanın ya da yedi tali aşamanın söz konusu olduğu bir eğitim beklerdi. Bu üç temel aşamanın içerdiği ilahi hakikat bilgileri “sırlar” anlamına gelen “misterler” sözcüğüyle ifade edilir. Bunlar küçük misterler, büyük misterler ve hakiki misterler olarak bilinir. Kimileri küçük sırları çıraklık sırları, büyük sırları kalfalık sırları, hakiki (hakikata ait) sırları da ustalık sırları olarak adlandırır.


Evrensel yasalar ile imajinasyon denetlemesi, nefs denetlemesi ve psişik yetenekler hakkındaki teorik bilgilerin verildiği birinci aşamanın sonlarına dogru aday öğrendikleri konusunda çeşitli sınavlardan geçirilirdi. Bu sınavlardan başarıyla geçen aday,sonunda “cehenneme iniş”, “yeraltına iniş” ya da “ölüm deneyimi” adı verilen, derin bir trans halinde geçmişiyle yüz yüze kaldığı bir gece geçirirdi. Bu tüm gerçek inisiyasyonlarda uygulanan bir deneyimdir. “İnisiyatik ölüm” de denilen bu deneyim sırasında trans halindeki aday, kimilerinin “spatyum”, kimilerinin "esîrî", kimilerinin "astral", kimilerinin "gayb alemi" dediği öte-alemde, görünmeyen alemde geçmişten getirmiş olduğu menfi birikimlerden vicdanî hesaplaşmayla kurtulmak zorundadır. Bu çok sarsıcı deneyimi sırasında, psişik yetenekleri çok güçlü olan üstadı onu yalnız bırakmaz, öte-alemdeki bu hesaplaşması sırasında kimilerinin astral seyahat kimilerinin şuur projeksiyonu dediği yolla yanında olur. Platon ve Orfe, “vicdani hesaplaşma” da denilen bu deneyimin ilk etabını, zaten her insanın öldükten sonra yaşayacağı bir “kendi kendini yargılama” ve kefaretini ödeme olarak betimler. Deneyim sonunda aday, menfiliklerinden arınarak, yeryüzünde doğmadan önceki “saf şuur hali”ni elde etmiş bulunmaktadır. Kendisi ölüm-ötesi alemde yaşadıklarından sonra öyle büyük bir değişim ve dönüşüm geçirmiştir ki, bir çocuk kadar, yeni doğmuş bir bebek kadar saflaşmış durumdadır. Aslında inisiyatik dilde “birinci doğuş” denilen bu deneyime, sonradan, egzoterik kesimce, anneden doğuş ilk doğuş olarak kabul edildiğinden, ikinci doğuş adı verilmiştir.İkinci ve Üçüncü Aşama
İkinci aşama inisiye adayının teorik olarak öğrendiklerini uygulama aşamasıdır. Adayın yüksek şuur hallerini, görünmez alemi ve birtakım realiteleri bizzat deneyimleyerek tanımasıyla edindiği bilgilerdir. Psişik yeteneklerin de geliştirildiği bir aşamadır. Tarihteki büyük majisyenlerin hepsi inisiyelerin içinden çıkmıştır. Fakat nefislerini denetleyebildikleri için bu güçlerini çıkarları için kullanmamışlardır.

Üçüncü aşama adayın spiritüel tesiri manevi alemden kendi başına, yani üstadı olmaksızın çekip aktarmayı başarmasıyla, daha doğrusu bu aktarıcılık halinin süreklilik kazanmasıyla tamamlanırdı. Bunun en belirgin belirtisi  sezgi yoluyla (ilham, vahiy tarzında) bilgiler ifade etmesiydi. Artık karanlıkta yolunu görebilmesi için üstadının ışığına ihtiyacı yoktu, kendi yolunu kendisi aydınlatabilir, hatta karanlıktaki diğerlerine de ışık tutabilirdi. Kendisine üç kez doğuş yaşatmış inisiyatörü elbette onun için “baba”ydı, o da “oğul”du. Bu yüzden inisiyelerden söz eden pek çok tradisyonda inisiyeler “oğullar” sözcüğüyle nitelendirilir. Ustasından manevi diplomasını alan inisiye isterse başka bir yerde kendi inisiyasyonunu kurabilirdi. Buna Anadolu’da el almak denir. İnisiye olmuş kişinin kendisi de başkalarını inisiye ettiği takdirde bir zincir meydana getirilmiş olur ki, bu zincire hermetik zincir, inisiyatik zincir, guru-parampara gibi çeşitli adlar verilmiştir.

Günümüzde İnisiyasyon
Günümüzde İnisiyasyon, insanlık altın çağa girerken, tekamül yolculuğu da hızlanmıştır. Eskiden çok uzun sürelerde gerçekleşen inisiyasyon süreci, insanlık realitesinin zeka yapısı, çağın gereksinim duyduğu ihtiyaçlar, enerjilerin ulaşılabilirliğinin hızlanması, ruhsal planın yardımıyla hızlanmıştır. Bununda güzel yönleri olduğu kadar, tuzaklarla dolu zararlı yanları da vardır.

Kanal nedir, kanallık nedir bilmeden süslü bilgilerle dolu ezoterik ve dinsel kökenlerle hiç bir alakası olmayan sistemler, kişiler, eğitim ve eğitmenler ortaya çıkmıştır. Gerçek bilgiye ulaşmak eskiden olduğundan aslında daha da zorlaşmıştır. Doğru bilgileri, kirli bilgilerin arasından ayıklamak, dingin bir zeka, bilgi ve güçlü bir irade gerektirmektedir.

İnisiyasyon kendi kendine bilgiye ulaşmak değildir. İnisiyasyonu oluşturan çeşitli “gizler” belirli bir öğretinin dogmatik açıklamaları olmaktan çok, inisiye olan kişide diriliş, yeniden doğuşla taçlanan ölüm duygusu yaratmaya yönelik törenler, ritüeller ve teknikler dizisinden oluşmuştur.

Bu tekamül süreci herkes için farklı işler. Dünya okulunu bitirdiğinizde eksik hiç bir ders kalmadan, gerçek zekaya yani Tanrısal zekaya ulaşana da, ulaştırabilene de teşekkür ediyoruz.

Melih Eriş

MELİH ERİŞ GEZİLERİMELİH ERİŞ VINTAGE
GEZGİNİN SEYİR DEFTERİ
GRUBUMUZ

FACEBOOK SAYFAMIZ


TÜRK MÜHRÜ PROJEMİZ

 

Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
Site Haritası